Kontakt

Supplerende oplysninger m.v. kan fås ved henvendelse til formanden,

Bent Lorenzen
Science and Technology
Aarhus Universitet, Bygning 1521
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

T: 8715 2258
M: 2899 2217
E-mail: bent.lorenzen@science.au.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.08.2019