VEJRSTATIONEN

Steno Museets automatiske vejrstation måler bl.a. temperatur, kuldeindeks, solens intensitet, UV indeks, nedbør og meget mere.

Tjek vejrstationens forskellige data her

Steno Museets vejrstation er opstillet i den yderste del af museets gårdhave. 

Denne placering lever ikke op til de gængse meteorologiske standarder for opstilling af vejrstationer, som bl.a. foreskriver, at stationen skal placeres 2 meter over jorden på et vandret græsareal i god afstand fra f.eks. træer og bygninger, samt at vindens hastighed og retning skal måles i 10 meters højde.

Til gengæld giver vejrstationen et realistisk billede af, hvordan vejret opleves inde i Aarhus, hvor temperaturen ofte er lidt højere og vinden lidt svagere end i det åbne land.

Tekniske data

Geografisk position: +56° 9' 54.59'', +10° 12' 11.64''.

Højde over havet: Det omgivende terræn er ca. 33 m.o.h., vejrstationen er opstillet på en ca. 3 meter høj stander, i alt ca. 36 m.o.h.

Stationstype: Davis Vantage Pro 2 plus.

Temperatur: °Celsius. Målingen af temperaturen kan være påvirket af, at stationen står i læ af huse og træer, samt af underlaget af gule klinker.

Luftfugtighed: 0-100 %.

Lufttryk: hPa. Lufttrykket er reduceret til det tilsvarende tryk ved havoverfladen.

Vindretning: 0° - 360° . Nord = 0°/360°, øst = 90°, syd = 180°, vest = 270°. Målingen af vindforhold kan være forstyrret af nærtstående huse og træer.

Vindstyrke: Meter pr. sekund. Målingen af vindforhold kan være forstyrret af nærtstående huse og træer.

Solindstråling: Måles som Watt pr. kvadratmeter på en vandret flade. Bemærk at solindstråling også ofte angives som Watt pr. kvadratmeter vinkelret på solstrålingen.

UV-indeks: Måles som 0 - 16 på en vandret flade. Bemærk at UV-indeks også ofte angives vinkelret på solstrålingen.

Dato og klokkeslæt: Tidsstempling af vejrdata er dansk normaltid med tillæg af 1 time, når sommertid er gældende.

For yderligere oplysninger om måleenheder og usikkerheder: Se datablad og specifikationer.