KÆRE KROP, SVÆRE KROP

Beskrivelse

Hvad er en sund krop, og hvordan ser den ud? De studerende udforsker udvalgte udstillingsafsnit med relevans for temaet, deltager i små øvelser og får uddybet deres viden om krop og sundhed. Med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb forholder de sig til, hvad den sunde krop er.

Der bliver også mulighed for at debattere, om det skal være tilladt at ændre på den naturlige krop, og i så fald i hvilket omfang. De studerende træder ind i udstillingens baderum med en fotoinstallation af en række naturlige kroppe, og der bliver lagt op til diskussion om synet på kroppe i samtiden og aktuelle problematikker i forhold til nøgenhed og bad.

Formål

  • De studerende forholder sig til krop og sundhed ud fra både et professionelt og et personligt perspektiv.

Før workshoppen

Før jeres besøg kan I arbejde med emner om kropsidealer, sundhed og ernæring.

De studerende må meget gerne have forberedt spørgsmål, som de gerne vil have svar på under workshoppen. På den måde aktiveres deres nysgerrighed, inden I kommer besøg.

Som lærer kan du forberede dig til besøget ved at læse mere om Science Museernes læringstilgang.

Efter workshoppen

Efter jeres besøg er det vigtigt at følge op, når I kommer tilbage på skolen.

I kan bl.a. lytte til podcast-serien Dig og dine data, hvor unge mennesker og forskere fra Aarhus Universitet snakker om, hvad data, algoritmer og sociale medier betyder for deres liv.

Du kan også stille følgende spørgsmål til de studerende:

  • Hvad var det sjoveste/mærkeligste/vigtigste, I oplevede under workshoppen?
  • Hvordan kan vi bruge det, vi har lært fra workshoppen?
  • Hvad undrer I jer stadig over? Hvilke nye spørgsmål har I mon fået, som vi kan undersøge?

De studerende kan arbejde med disse spørgsmål på mange forskellige måder. For eksempel:

  • Med post-its, hvor de studerende skriver deres svar på post-its og kategoriserer dem i plenum.
  • Gennem moodboards eller billedkollager, hvor de studerende samler deres indtryk af workshoppen i billeder.
  • I præsentationer, hvor de studerende fortæller (og måske endda viser noget) om workshoppen, fx en plakat, en video, en tegning, en historie eller et digt.