KÆRE KROP, SVÆRE KROP

Beskrivelse

Er en behåret krop mere naturlig end en glatbarberet? Er en naturlig krop mere sund end en opereret? I denne workshop bliver de studerende præsenteret for forskellige kropsidealer, og de skal forholde sig kritisk til vigtige spørgsmål om sundhed og skønhed.

Sammen med de studerende ser vi i workshoppen “Kære krop, svære krop” på kroppen ud fra et bredt sundhedsbegreb, og forskellige udstillingselementer bliver afsæt for de studerendes udforskning og diskussion. Vi har fokus på kost og bevægelse og på den sunde krop, og hvordan den ser ud. De studerende udforsker relevante udstillingsafsnit, deltager i små øvelser og får uddybet deres viden. De får også mulighed for at debattere, om det skal være tilladt at ændre på den naturlige krop, og i så fald i hvilket omfang. Det personlige ansvar og samfundets ansvar i forhold til dette inddrages også i diskussionen.

De studerende træder ind i udstillingens baderum og i en foto-installation af en række naturlige kroppe. Her bliver der lagt op til diskussion om synet på kroppe i samtiden og aktuelle problematikker i forhold til nøgenhed og bad. Dette er bl.a. relevant for opgaver, der varetages inden for social- og sundhedsfagene.

Endelig beskæftiger vi os med viden om sundhed. Vi kaster et kritisk blik på, hvor de studerende selv - og på sigt deres klienter - får deres viden om sundhed fra.

Formål

De studerende skal i dette forløb forholde sig til krop og sundhed på et professionelt og personligt plan. De vil få nye perspektiver på emner som ernæring, skønhed, naturlighed og sundhed og forholde sig aktivt til dem.

BOOK FORLØBET