DET NYSGERRIGE MENNESKE

Udstillingen ”Det nysgerrige menneske” formidler historien om, hvordan menneskets nysgerrighed efter at forstå den fysiske verden omkring os har ført til utallige opdagelser og opfindelser.

Formidling og scenografi kombineres, så udforskningen af atomer og lys bliver en sanselig og fysisk oplevelse.

Fx kan man: 

  • gå gennem regnbuens mange farver i en 7 meter lang tunnel og tegne med UV-lys 

  • spille med ’protoner’ i et kropsstort fodboldspil og se, hvor mange nye partikler, man kan sparke sig til 

  • opleve spor efter de usynlige partikler fra rummet, der konstant bombarderer os, i udstillingens tågekammer
  • gå gennem et autentisk/rekonstrueret stykke af den 27 km lange, underjordiske acceleratortunnel på forskningscentret CERN ved Geneve

På jagt efter universets mindste dele med de største maskiner


Når forskerne i dag udforsker atomet og dets bestanddele, bygger de verdens største fysikapparater ved hjælp af nye teknologier udviklet til formålet. Centralt i udstillingen står der 10 tons tunge apparater fra et af verdens største fysikforsøg i CERN, Schweiz. Størrelsen er svær at begribe – både på apparaterne og de mikroskopiske partikler, som de er bygget til at undersøge. Med film, genstande og personlige fortællinger får publikum en forståelse for, hvordan apparater udviklet på CERN kan hjælpe lægerne på Aarhus Universitetshospital, Skejby til en bedre og mere skånsom strålebehandling af kræftpatienter.

Udstillingen fortæller også historien om, hvordan danskeren Niels Bohr forfulgte sin nysgerrighed og endte med at udvikle en ny teori for atomets opbygning. En teori, der dannede grundlag for et helt nyt naturvidenskabeligt verdensbillede. 


Nysgerrighed kan skabe dilemmaer


Udstillingen åbner også op for en debat om, hvordan nye opdagelser og opfindelser både kan være livsvigtige og samtidig få farlige konsekvenser, som man ikke altid kan forudse.  
Med udforskningen af atomet er bl.a. fulgt viden om den enorme energi, der findes i atomet. Viden der under 2. Verdenskrig blev brugt til udvikling af atombomben og sidenhen gjorde det muligt at udnytte atomkraft som energikilde. En energiform, hvis anvendelse stadig diskuteres. Hvordan skal vi forholde os til en næsten CO2-fri energikilde, der samtidig producerer farligt radioaktivt affald? Dilemmaerne er store, og de besøgende inviteres indenfor til refleksion og stillingtagen. Protestsange, nyheder i TV og avisforsider er sammen med genstande fra Forskningscenter Risø med til at fortælle historien om en lang og stadig aktuel diskussion om brugen af atomkraft og kernevåben.

Download pressebilleder

Her kan du downloade pressebilleder til brug til redaktionel omtale af Steno Museet. Kredit: Erik Balle og Science Museerne. Klik på det enkelte billede for at downloade det. 

Udvalgte presseklip om udstillingen Det nysgerrige menneske

Dansk Dekommissionering 02-10-2018: ”En bid af Risø i smilets by”

Århus Onsdag 09-10-2018: ”Nysgerrighed gør klogere på Steno Museet”

Weekendavisen 10-10-2018: ”I kernen af alt” 

Ingeniøren 25-11-2018: "Steno Museet stiller skarpt på nysgerrigheden"

Udstillingen "Det nysgerrige menneske" er støttet økonomisk af

Lundbeckfonden 

Forskningsministeriets Tips- og Lottomidler

Knud Højgaards Fond

Otto Mønsteds Fond 

Stibo-Fonden 

Danfysik

Udstillingens tågekammer er produceret og delvist sponsoreret af Nuledo.
Læs mere om, hvad et tågekammer er, på Nuledos hjemmeside (på engelsk).