VINTERFERIE PÅ STENO MUSEET

Det store Kodemysterium

Vi takker for en forrygende vinterferie 2022 på Steno Museet, hvor vi havde fokus på koder, og hvor man bl.a. kunne få sit eget kodehjul med hjem. 

Man kunne også tage en selfie med de hemmelige museumsagenttyper. 

Her kan du også finde lidt Fun Facts om koder indtil næste ferie på Steno Museet: 

Fun Facts om DNA

 • Et menneskes DNA vejer ti gram.
 • Et DNA-molekyle ville være to meter langt, hvis det blev strakt ud.
 • Et æg og en sædcelle blander DNA ved befrugtningen.
 • Vores DNA, menneskets biologiske "datastrimmel", gemmer sig i hver eneste af vores milliarder af celler.
 • I udstillingen "Videnskab er lidenskab" kan du se en plakat med ét menneskes DNA med 20.000 gener.

Fun Facts om morse

 • Samuel Morse, som konstruerede morsealfabetet for næsten 200 år siden, var også kunstmaler.
 • Det nyeste morsetegn blev indført i 2004 for @.
 • I en hastighedskonkurrence i 2009 mellem én, der sms'ede og en telegrafist, var den, der morsede, hurtigst.
 • Den hurtigste telegrafist til at modtage beskeder i 1939 nåede op på 75 ord i minuttet.

Fun Facts om kryptering

 • Ordet ’kryptografi’ stammer fra græsk, hvor ’krypto’ betyder ’gemt’ og ’grafi’ betyder ’tekst’ – altså ’gemt tekst’.
 • De gamle grækere brugte en ’skytale’ (en stok med en strimmel papir eller læder viklet rundt om) til hemmelige beskeder?
 • I Romerriget brugte Julius Cæsar det, som blev kaldt ’Cæsars chiffer’, til at kryptere private beskeder, hvor han flyttede hvert bogstav tre pladser frem i alfabetet.
 • Under 2. Verdenskrig brugte tyskerne en krypteringsmaskine kaldet ’Enigma’, som det lykkedes de allierede at kopiere. Dermed kunne de læse tyskernes hemmelige beskeder.

Fun Facts om punktskrift

 • Punktskrift har eksisteret i sin nuværende form siden 1825, hvor franskmanden Louis Braille udviklede systemet.
 • Punktskrift fylder så meget, at man tit bruger forkortelser for de mest almindelige ord. "Selvfølgelig’ kan forkortes til ’svf’.
 • Punktsystemet også giver musikere muligheder for at ’læse’ noder.
 • Man skønner, at ca. 65000-75000 borgere i Danmark lever med et synshandicap.
 • På alle lægemidler, du kan købe på apoteket, skal være navn med punktskrift.

Fun Facts om stregkoder

 • Ideen om stregkoder blev startet i år 1932 af nogle studerende på Harvard University.
 • Den første stregkode på et produkt blev scannet på en pakke Wrigleys Juicy Fruit tyggegummi i en butik i Ohio 26. juni 1974.
 • Stregkoder vinder indpas i Danmark fra ca. 1980.
 • PostDanmark siden 1994 har haft deres eget stregkodesystem til sortering af breve og pakker.

Fun Facts om, hvordan du laver det sikreste password

 • Langt er godt! Længden betyder meget mere, end hvor mange forskellige tegn, der bruges.
 • Forsøg har vist, at en firecifret kode på en smartphone kan knækkes på under 20 timer. Hvis man benytter en kode på seks cifre vil samme forsøg tage over 2 måneder.
 • Hvis en computer kan gætte på 1.000 kombinationer i sekundet, vil det tage den 3 dage at knække et password på 28 tegn. Derimod vil et password på 44 tegn tage helt op til 550 år at gætte med samme hastighed.