BLOD - I KROPPEN, I BANKEN, I HISTORIEN

7. maj - 23. december 2009

Blod og bloddonation er en livsnerve i det moderne sundhedsvæsen. I Århus er der derfor hundrede mennesker, der dagligt sætter ”blod i banken” for at sikre blodforsyningen.

Centralt i udstillingen på Steno Museet er kunstner Bjørn Kromann-Andersens tankevækkende iscenesættelse af en forulykket bil med 100 blodposer som dramatisk baggrund. Den forulykkede bil – fra en alvorlig ulykke i februar 2009 – skal minde os alle om, hvor hurtigt det kan blive os, der har brug for frisk blod fra blodbanken. Nogle af de hyppigste årsager til pludseligt blodtab er trafikulykker, fødsler, operationer og krigsskader. I behandling af en række sygdomme, bl.a. kræft, spiller blodtransfusioner også en livsvigtig rolle.

Udstillingen fortæller om rhesusaber og gamle dages forsøg med blodtransfusion fra dyr til menneske. Takket være opdagelsen af blodtyperne i 1900-tallet er det i dag ikke forbundet med livsfare at få foretaget blodtransfusion.

At hjælpe andre uden at få noget til gengæld

Udstillingen fortæller om det første bloddonorkorps i Århus, der i 1934 blev etableret af en spejderleder og en læge. At hjælpe andre uden at få noget til gengæld, var – og er – en grundtanke i spejderbevægelsen, og det var denne tanke, der lå til grund for oprettelsen af det århusianske bloddonorkorps. Efter 10 år var der 250 bloddonorer. I dag har Århus 22.000 frivillige bloddonorer.

I 2009 kan det århusianske bloddonorkorps fejre sit 75 års jubilæum. Men for fortsat at kunne levere frisk blod til alle, der har brug for det, er det nødvendigt at vedligeholde denne bloddonorstyrke. Frafaldet er større end tilgangen, og alene i Århus er der dagligt brug for 10 nye donorer.

Blodig hæder til Steno Museet Steno Museet modtog den 16. juni 2009 Bloddonorernes Hæderspris 2009 i anledning af udstillingen BLOD.