DET UPERFEKTE BARN

26. september 2008 – 1. februar 2009

Hvordan forholder vi os til handicappede børn? Er et mongolbarn uperfekt? Udstillingen "Det uperfekte barn" formidler gennem kunst, kulturhistorie og naturvidenskab vores forhold til det uperfekte og ”anderledes”. Udstillingen lægger dels vægt på de historiske og nutidige opfattelser af det uperfekte barn og menneske, og tager dels aktuelle problemstillinger op til debat.

I udstillingen indgår Heidi Guthmann Bircks skulpturer af misdannede spædbørn, som på unik vis legemliggør dette aspekt af menneskelivet. I sit arbejde har Heidi Guthmann Birck taget udgangspunkt i medicinske samlinger af misdannede fostre. 

I forbindelse med udstillingen er der udgivet en illustreret bog, Det uperfekte barn. Den indeholder en halv snes perspektiver på emnet skrevet i et letforståeligt sprog af eksperter inden for forskellige fagområder, bl.a. kunsthistorie, biologi, medicin, kemi, samfundsfag, religion, historie, dansk og filosofi.

SKOLETJENESTE

I forbindelse med udstillingen blev der til brug i gymnasiet udarbejdet et AT-forløb, som rummer detaljerede oplæg til samarbejde mellem fagene billedkunst, biologi, dansk, filosofi og/eller historie. Dette materiale kan fortsat bruges uafhængigt af udstillingen. 

Læs mere om udstillingen i Stenomusen 42 og Stenomusen 43.