SFÆRERNES HARMONI

19. juni - 5. december 1999

En udstilling om forholdet mellem musik og fysik

En mærkelig kombination?
Musik og fysik har for de fleste meget lidt med hinanden at gøre. Fysik opleves som svært og verdensfjernt, hvorimod musikken er en behagelig og naturlig del af hverdagen.

Men i det meste af historien har musik og fysik haft en tæt og kreativ vekselvirkning. Indtil 1700-tallet blev musikken opfattet som langt mere end blot kunst eller underholdning. Ja, den blev nærmest betragtet som essensen af den fysiske verden i den forstand, at musikken afspejlede den himmelske harmoni - sfærernes harmoni.

Derfor har videnskabsmænd siden oldtiden gang på gang brugt musikteori til at forstå den fysiske verden. Samtidig har de givet stadig bedre forklaringer på, hvad lyd er.

To kulturer

Siden Den naturvidenskabelige Revolution i 1600-tallet er der imidlertid sket en opsplitning i to kulturer.

Så i dag er det ofte sådan, at naturvidenskaben giver rationelle forklaringer på den fysiske verdens fænomener, mens de humanistiske fag og kunsten, f.eks. musikken, tager sig af følelserne.

Udstillingen handler bl.a. om denne udvikling fra enhed til adskillelse set i et videnskabshistorisk perspektiv.

Én verden

Udstillingen vil også vise, at musik og fysik - på trods af denne adskillelse - stadig er aspekter af én og samme verden.

F.eks. er det fysikken, der kan forklare, hvad lyd er, og hvordan musikinstrumenter fungerer. Derfor er en del af udstillingen et lyd-eksperimentarium, hvor man kan lege med sjove forsøg og lære om lydens mysterier.

Det er også takket være den teknisk-naturvidenskabelige udvikling, det er blevet muligt at lagre og gengive musik. Derfor handler udstillingen desuden om udviklingen af mekaniske musikinstrumenter, grammofoner, båndoptagere og CD-afspillere.

I særudstillingen "Sfærernes harmoni" kan du:

  • læse om forholdet mellem musik og fysik i videnskabshistorien
  • se gamle videnskabelige instrumenter til lydundersøgelser - fra Hauchs Physiske Cabinet
  • lave sjove eksperimenter med lyd og svingninger
  • se forskellige musikinstrumenter
  • lære hvorfor musikinstrumenter lyder forskelligt
  • se gamle fonografer og grammofoner
  • se udsnit af en LP-plade og en CD i 1600 ganges forstørrelse
  • se en af verdens første trådoptagere
  • se og høre et selvspillende "orkester".