FRA LAND TIL KORT

8. oktober 2004 - 3. september 2006

En udstilling om landmåling og korttegning

Når man skal færdes i landskabet er det nyttigt med nøjagtige kort. Og når man skal handle jord eller betale ejendomsskat, er det vigtigt at vide, hvilket areal det drejer sig om. Derfor har landmåling og korttegning i århundreder været en vigtig videnskab.

Særudstillingen "Fra land til kort" fortæller historien om de mænd, instrumenter og ideer, der har frembragt stadig bedre kort.

Oprindeligt blev kort tegnet på grundlag af observationer og optegnelser fra rejsende og søfolk. Derfor var de ret upræcise. Men i slutningen af 1700-tallet iværksatte Videnskabernes Selskab en systematisk opmåling, hvor landmålere blev sendt i felten med måleborde og sigteinstrumenter for at måle vinkler og afstande, så danmarkskortet kunne komme til at ligne Danmark. Der foretages fremdeles opmåling af landet, men nu er udstyret elektronisk og digitalt, og målingerne laves ofte fra fly. Men målet er der samme, nemlig at lave så nøjagtige kort som muligt, så man kan skabe overblik og holde orden.