ANNAS VERDEN

12. januar til 5. april 1999

Udstillingen formidler middelalderens verdensbillede, oplevet af en 10-årig jydsk bondepige fra senmiddelalderen.

I Annas nære verden fortælles om bondens liv knyttet til årets, livets og arbejdets gang, og de ritualer der knytter sig dertil. 

Via landsbykirkens billeder og symboler oplever Anna det katolske verdensbillede. 

Den lærde verden formidles til Anna gennem storebroderen Rasmus, der er munk og har rejst og studeret rundt om i Europa.

Nye virkemidler

Et af ønskerne med "Annas Verden" er at afprøve, hvorledes man kan bruge teatrets og kunstens virkemidler i en udstilling - uden at give køb på den historie og det indhold, der skal fortælles. Det billedmæssige bliver f.eks. brugt i form af kalkmalerier i øjenhøjde og en livlig scenografi. Et andet ønske er at inddrage den "direkte tale" i så høj grad som muligt: at lade middelalderen selv komme til orde i form af tekstfragmenter.